zoekt u een website?
 
     
   
     
  Nadat de "ontsluiting" meerdere jaren onderwerp van gesprek is geweest, werd in 2009 aangevangen met de zogenaamde tweede ontsluitingsweg. Hieronder treft u een fotoverslag aan van de werkzaamheden t.b.v. de aanleg.

Lees berichtgevingen over de aanleg
 
     
     
  Foto's uit de aanlegperiode 2009/2010 (chronologisch geplaatst: aanvang tot latere fasen)  
     
 
November & december 2009:  
     
 
     
     
     
1 maart t/m 15 maart 2010  
     
     
     
     
   
     
     
     
19 maart t/m 15 april 2010  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
     
 
     

     
  Ontsluitingsweg in gebruik genomen
(nieuwsbericht van 1 mei 2010)

Geheel onwennig nemen de eerste automobilisten eind april de vrijheid om langs de nog aanwezige afzettingsborden te manouvreren. De weg is gereed, maar nog niet officieel toegangkelijk.

Korte tijd later zijn ook de borden en hekken verwijderd en is de ontsluitingsweg opengesteld voor gemotoriseerd verkeer.

 
     


    Gepubliceerde artikelen uit de media:


   
 

Tweede ontsluitingsweg vordert gestaag
(nieuwsbericht van 3 maart 2010)

Het oorspronkelijke plan was om medio december 2009 de tweede ontsluitingsweg gereed te hebben. De PZC kopte als volgt op 18 november 2009:

" Snel aanleg ontsluitingsweg De Blikken "

De piketpaaltjes zijn al geslagen en over niet al te lange tijd heeft nieuwbouwwijk De Blikken in 's-Heerenhoek ook echt een tweede ontsluitingsweg.

De Blikken is sinds april 2008 nog maar via één weg bereikbaar, nadat de Raad van State de gemeente Borsele dwong een tweede 'illegale' bouw- annex ontsluitingsweg op te ruimen. Bewoners hadden bezwaar gemaakt tegen die weg.

Tegen de aanleg van een aansluiting op de Middelburgsestraat richting Sloeweg (inclusief een rotonde op de kruising met de Molendijk) is volgens een gemeentewoordvoerder geen bezwaar.

De gemeentewordvoerder verklaarde in november 2009: "De planning is dat de weg nog dit jaar is aangelegd."

Het project kost de gemeente 384.000 euro, waarvan de provincie 90.000 euro bijdraagt.

Bron: PZC

 
     

     
 

Afronding De Blikken
(nieuwsbericht van 18 april 2008)

.........Al te snel zal er nog niet worden gebouwd, omdat woningbouw op het oude bedrijfsterrein van aardappelrooifabriek Amac in 's-Heerenhoek de voorkeur heeft. Toch komt Borsele alvast met het plan voor De Blikken om een tweede wijkontsluitingsweg te kunnen realiseren. In De Jeugdhoeve is dinsdag vanaf 20.00 uur een informatieavond over het project. Het bestemmingsplan kan eind dit jaar rond zijn, als er geen bezwaren komen. Het kan anders een jaar langer aanlopen. Met aanwonenden van de nieuwe weg wordt gesproken over een regeling.

Bron: PZC

 
     

     
 

Illegale bouwweg in De Blikken verdwijnt...
(nieuwsbericht van 1 april 2008)

De 'illegale' bouw- annex ontsluitingsweg in de 's-Heerenhoekse nieuwbouwwijk De Blikken wordt deze week opgeruimd.

Wethouder Marga Vermue (CDA, verkeer) heeft gisteren nog overlegd met bewoners die de weg willen laten liggen, maar Borsele moet na twee gerechtelijke uitspraken slopen.

Twee bewoners en een delegatie van de dorpsraad 's-Heerenhoek waren bij de bespreking. "Zij zijn bezorgd over de bereikbaarheid en terecht", aldus Vermue. Autoverkeer kan straks alleen nog via een kronkelige route langs de kerk de wijk in en uit. Er blijft een tweede ontsluiting voor calamiteiten, die ook met de jaarmarkt en carnaval open gaat. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) wordt gevraagd de nieuwe verkeerssituatie te volgen. En de gemeente maakt afspraken met de bouwer van nog zes huizen in De Blikken om verkeershinder te voorkomen. Aanwonenden van de 'illegale' bouwweg krijgen het groen dat hen is beloofd. Volgens een bewoner die bij het overleg was, is ook toegezegd dat de weg zou blijven tot er een definitieve ontsluiting zou zijn. 'Officieel' ligt dat echter niet vast, aldus Vermue. De definitieve ontsluiting kan er op zijn vroegst over een jaar zijn.

Bron: PZC

 
     

     
 

"Soap" bouwweg nog niet ten einde
(nieuwsbericht van 25 maart 2008)

De zich tot een soap ontwikkelende affaire rond de 'illegale' bouw- annex ontsluitingsweg in de 's-Heerenhoekse nieuwbouwwijk De Blikken is nog niet ten einde. Wijkbewoners die de weg als tweede ontsluiting willen houden, hebben een oude belofte van de gemeente Borsele ontdekt.

Namelijk: dat de weg blijft liggen tot er een vaste tweede ontsluiting is. De toezegging zou bij de aankoop van de bouwkavels gedaan zijn. Inmiddels ziet Borsele zich door de rechter gedwongen de weg te slopen. In het bestemmingsplan is er groen ingetekend. Direct aanwonenden willen daar niet langer op wachten. Het verzet in de wijk tegen de sloop van de weg - gesteund door 85 bewoners - richt zich tegen de gemeente. Die had sneller werk moeten maken van een tweede ontsluitingsweg. De provincie wilde daar echter tot voor kort niet aan meewerken.

Bron: PZC

 
     

     
 

Zorgen over bereikbaarheid De Blikken
(nieuwsbericht van 21 maart 2008)

Het was te voorspellen. Het besluit van het college van B en W van Borsele om de 'illegale' bouwweg in de 's-Heerenhoekse nieuwbouwwijk De Blikken af te breken is niet bij alle bewoners in goede aarde gevallen.

Vijftien bewoners hebben B en W laten weten dat zij zich zorgen maken over de bereikbaarheid van de wijk. Een kleinere groep vindt dat de gemeente de 'illegale' bouw- en tweede ontslutingsweg wel kan laten liggen tot De Blikken helemaal is afgebouwd.

Over het laatste heeft Borsele tot de Raad van State geprocedeerd en verloren. De bouwweg was in het bestemmingsplan ingetekend als 'groen'. Dat gaat er nu komen, tot opluchting van bewoners van de parallelstraat van de 'illegale' bouwweg, de Van 't Westeindestraat. De Blikken verliest daarmee de beste ontsluiting. Over 'enkele weken' wordt de weg verwijderd. Autoverkeer kan dan alleen nog 'kronkelend' voorlangs de kerk de wijk in en uit. Voor de hulpdiensten blijft wel een tweede doorgang, via de Van 't Westeindestraat.

Wethouder Marga Vermue (CDA, verkeer) laat in een reactie weten 'niet anders te kunnen'. "We moeten de weg opruimen." Een definitieve ontsluiting via het kruispunt Molendijk/Middelburgsestraat zit in de pen. Borsele praat met aanwonenden om een bezwaarprocedure te voorkomen. Piet Grim, één van hen, wacht af wat de gemeente financieel te bieden heeft. "Je houdt het toch niet tegen." De nieuwe ontsluiting kan er over twee jaar zijn. De gemeente Borsele heeft opeens haast. Bij de reconstructie van de Postweg in Lewedorp komt dit voorjaar grond vrij. Borsele wil dat gebruiken in 'sHeerenhoek.

Bron: PZC

 
     

     
 

Borsele ruimt illegale bouwweg op
(nieuwsbericht van 12 maart 2008)

De 'illegale' bouw- annex ontsluitingsweg in de 's-Heerenhoekse nieuwbouwwijk De Blikken wordt op korte termijn verwijderd. Het college van B en W van Borsele heeft dit gisteren besloten na twee vergeefse pogingen om via de rechter de 'illegale' bouwweg gelegaliseerd te krijgen.

De rechtbank in Middelburg tikte de gemeente eerst op de vingers, onlangs gevolgd door de Raad van State. "We zijn gedwongen de weg af te sluiten en te verwijderen", aldus wethouder Marga Vermue (CDA, verkeer).

Borsele heeft geprobeerd de weg te handhaven, omdat die fungeert als tweede ontsluitingsweg voor De Blikken. "Veel wijkbewoners zullen niet gelukkig zijn met ons besluit", realiseert Vermue zich. Aanwonenden van de weg, bewoners van Van 't Westeindestraat, zijn content. Op de plek van de weg was hen groen beloofd. Voor hulpdiensten wordt via de Van 't Westeindestraat een extra, afsluitbare toegangsweg naar De Blikken gemaakt. Inmiddels is Borsele bezig met een permanente, tweede ontsluitingsweg aan de noordkant van De Blikken. Als alles meezit, kan die in de loop van 2009 worden aangelegd.

Bron: PZC

 
     

     
 

Gemeente Borsele fout met weg
(nieuwsbericht van 23 februari 2008)

De gemeente Borsele moet alsnog iets doen aan het drukke wijkverkeer op een illegale weg in een nieuwbouwwijk van 's-Heerenhoek.

Dat heeft de Raad van State in Den Haag in een uitspraak bepaald. De Raad stelt vast dat de gemeente niets heeft gedaan om de omstreden weg al dan niet tijdelijk te legaliseren. De bouwweg heeft nu al zes jaar de bestemming 'park' en dat kan niet. Een tiental bewoners van de Van 't Westeindestraat wil een einde aan het gebruik van de bouwweg door het gewone wijkverkeer en eist dat de weg een echt park wordt, zodat de kinderen uit de buurt veilig kunnen spelen. In 2001 werd een tijdelijke bouwweg tussen de Molendijk en de Blikhoek aangelegd, parallel aan de Van 't Westeindestraat. De weg is onder meer nodig voor de bouw van de woningen in De Blikken II. De wijk moet uiteindelijk ook een eigen ontsluitingsweg krijgen, maar die is door vertraging in de bouwplannen nog altijd niet klaar. De bouwweg wordt intussen niet alleen door bouwverkeer maar ook de overige bewoners van de wijk gebruikt. De bewoners van de Van 't Westeindestraat en de andere wijkbewoners kwamen in 2005 tegenover elkaar te staan toen de gemeente de bouwweg tijdelijk sloot. Sindsdien is de weg weer in gebruik en passeren er zevenhonderd auto's per dag. De Raad van State stelt dat de gemeente te veel rekening hield met de belangen van de wijkbewoners en te weinig met die van de Van 't Westeindestraat. De gemeente moet haar huiswerk overdoen en beslissen hoe de bezwaarmakers tegemoet worden gekomen.

Bron: PZC

 
     

Voor de goede orde: er zijn nog meer publicaties geweest aangaande de ontsluitingsweg en de bouwweg...