zoekt u een website?
 
   
     
 

's-Heerenhoek is een dorp in de gemeente Borsele, in de provincie Zeeland. Tot 1970 was het dorp 's-Heerenhoek een zelfstandige gemeente.

 
     
   
     
  In 2002 en 2003 vond een grote uitbreiding van de dorpskern plaats. Bij binnenkomst van het dorp (vanuit de richtingen A58 en Heinkenszand) is de nieuwbouwwijk duidelijk zichtbaar.

Het bouwrijp maken en de bouwprocessen verliepen zonder grote vertragingen, het realiseren van een tweede ontsluitingsweg voor de nieuwbouwwijk was echter omvangrijker. Een bouwweg die voor de Van 't Westeindestraat liep, werd tijdelijk (en later: op indicatie van noodzaak) gebruikt t/m 2008. In 2009 werd aangevangen met het aanleggen van de tweede ontsluitingsweg, welke aansluiting vindt met de driesprong Molendijk / Middelburgsestraat / Heinkenszandseweg.

's-Heerenhoek breidt nog steeds uit. De ontsluitingsweg is onderdeel van uitbreiding van de nieuwbouwwijk "Blikken II - fase 2", welke in de richting van de Heinkenszandseweg zijn locatie vindt.

In 2015 en 2016 was de tijd rijp voor aansluiting van het dorp op de Sloeweg.
 

 
Carnaval  

Het dorp is, vooral bij de jongeren bekend om de uitgaansmogelijkheden. Ook is het een plaats waar het goed carnaval vieren is.

Vooral de grootste optocht op zondagmiddag trekt steeds meer belangstellenden naar Paerehat, de dorpsnaam tijdens carnaval. Het dorp kent een zeer boeiend en rijk geschakeerd verenigingsleven. Het voorzieningenniveau is hoog.

 

  Geschiedenis

Op 12 mei 1616 werd het laatste gat gedicht in de ringdijk van de Borsselse polder. Al vrij snel na het droogvallen van de gronden werden in het meest noordelijke puntje van de nieuwe polder de eerste huisjes gebouwd. Dit gehucht kreeg de naam Calishoeck. Rond 1700 werd deze naam geleidelijk vervangen door 's-Heerenhoek.

Aanvankelijk viel het dorp zowel kerkelijk als bestuurlijk onder het naburige Heinkenszand. Kerkelijk werd men in 1655 zelfstandig en bestuurlijk moet dat omstreeks 1672 zijn gebeurd. Het was toen al een 'compleet' dorp met herbergen, een molen, een kerk en een school, met neringdoenden en ambachtslieden. In eerste instantie ontwikkelde het dorp zich binnen de Borsselse polder, maar later kwam er ook bebouwing in de aangrenzende Kraaijertpolders.

Door de machtswisseling in 1795 werd de vrijheid van godsdienst een feit. Vrij snel daarna werd in 's-Heerenhoek een rooms-katholieke statie gesticht met een eigen pastoor en een kerkgebouw. De katholisering van het dorp verliep vervolgens vrij snel. In 1820 waren er evenveel katholieken als gereformeerden. Dat resulteerde in de oprichting van een katholieke lagere school, de tweede in Nederland (na Volendam).