Heerenhoek.nl | B2030 – ZORG/WELZIJN & IMAGO
17674
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17674,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-14.0,qode-theme-bridge,disabled_footer_bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.7,vc_responsive
 

B2030 – ZORG/WELZIJN & IMAGO

B2030 JAARVERSLAG 2023

Het jaarverslag 2023 kunt u lezen en downloaden op onderstaande pagina.

Downloads

EINDVERSLAG HAIRE

Het volledige eindverslag van HAIRE kunt u lezen en downloaden op onderstaande pagina.

Downloads

B2030 – ZORG/WELZIJN & IMAGO

In 2015 stelde de gemeente Borsele de notitie ‘Vooruitblik op Borsele 2030’ vast. Het bestuursprogramma ‘Op weg naar morgen’ bevatte punten die binnen de periode 2018-2022 verder uitgewerkt zou kunnen worden. In 2018 startte de gemeenteraad geplande bezoeken aan alle kernen en op 5 november 2019 was ’s-Heerenhoek aan de beurt en kwamen meer dan honderd inwoners samen in de Jeugdhoeve om aan de slag te gaan met de toekomst van ons dorp. Op 12 februari 2020 kwamen leden van de drie samengestelde werkgroepen samen om hun plannen te presenteren.

De werkgroep ‘Duurzaamheid’ had ideeën ontwikkeld over zonnepanelen, waterstof of elektrische auto’s in ons dorp.

De werkgroep ‘Sport/Spel en recreatie’ had nagedacht over alle sportaccommodaties, speelterreinen, mogelijke kinderboerderij, fiets- en wandelroutes en het voortbestaan van verenigingen op dit vlak.

De werkgroep ‘Zorg/welzijn & imago’ liet merken dat ons dorp best een opkikker nodig had, inzake middenstand, bedrijven, zorg in de buurt/thuissituatie, ontmoetingsmomenten, evenementen voor het hele dorp, nieuwkomersavond, publiciteit via dorpsgids, website en het opzetten van een eigen Facebookpagina.

Corona en gevolgen

In maart 2020 kwam door corona het sociale leven op een laag pitje te staan. Werkgroepen konden niet meer samenkomen, of zochten alternatieven via het digitale netwerk. Twee van de drie werkgroepen vielen stil of later…uit elkaar en hun prille plannen zagen nooit het levenslicht.

De werkgroep “Zorg/Welzijn & Imago’ werkte intussen wel door via online overleg. Zeven personen brachten allerlei ideeën naar voren en vonden manieren om die in de nabije toekomst wellicht uit te werken.

Uitwerken van ideeën

De Facebookpagina ’s-Heerenhoek roept u maar kwam van de grond. Vanaf de start kende dit medium al veel belangstelling. Oproepen van allerlei aard werden/worden hier wereldkundig gemaakt. In de loop van de tijd werden extra regels opgesteld om deze infobron nuttig/leerzaam & leuk te houden. Momenteel ( september 2022 kent deze pagina 756 volgers).

Zorgzaam ’s-Heerenhoek werd mede door welzijnsmedewerker Jeanet de Jonge van het Vrijwilligershuis opgezet: vrijwilligers vormen een netwerk en bezoeken dorpsgenoten die niet vergeten mogen worden of aandacht verdienen.

Samen voor elkaar

Dit is een nieuw initiatief dat we willen opzetten. Op geregelde momenten willen we spontane samenkomsten houden in een vaste, vrij toegankelijke locatie. Hoofddoel: elkaar ontmoeten, samen koffiedrinken (of mogelijk in de nabije toekomst uitgebreid) tot samen eten.

Dorpsgids

Uit onderzoek (o.a. uit HAIRE) bleek dat nieuwkomers in ons dorp weinig of geen achtergrondinformatie hadden over mogelijkheden en voorzieningen. Door bedrijven en verenigingen te inventariseren krijgt men een beter (en hopelijk volledig) beeld over hetgeen ons dorp kan bieden.

Activiteitenkalender

Het lijkt bijna overbodig, maar in een dorp worden regelmatig evenementen en activiteiten georganiseerd die weinig of geen aandacht krijgen. Vaak blijft het binnen het ledenbestand hangen en het gevaar van ‘dubbelboeking’ of opeenstapeling in een te korte periode ligt op de loer. Via de dorpskrant (3x per jaar) is het actuele aanbod niet gegarandeerd, vandaar dat de website de beste versgarantie biedt.

Schoonmaakactie ‘Nederland Schoon’

Jaarlijks gaan we proberen inwoners te enthousiasmeren deel te nemen aan deze voorjaarsschoonmaak. In 2021 haalden vrijwilligers -samen met de welpengroep- zakken zwerfvuil op langs wegen en paden in en rond het dorp. We proberen deze actie een vaste plek op de agenda te geven door het instellen van een subgroep/commissie met een vaste taakomschrijving.

Zitbankjes

Sociaal contact via spontane gesprekken lijkt zo vanzelfsprekend. Op een aantal plekken in ons dorp zijn zitbanken geplaatst waar men al of niet een praatje kan aangaan met toevallige passanten. Eén van de  voorbeelden die door samenspraak met gemeente Borsele is gerealiseerd is het zitelement dat geplaatst is op de hoek Molendijk/Burgemeester Timansweg. Dit voorbeeld laat echter ook zien hoe belangrijk communicatie tussen meerdere partijen kan lopen.

Cultuur

We moeten zuinig zijn op onze kunstschatten en culturele uitingen in ons dorp. Carnaval is niet weg te denken uit ons dorpsleven, maar ook het behoud van beeldbepalende gebouwen verdient aandacht. We streven ernaar om kunstuitingen of kunstwerken/architectonische pareltjes te promoten via spontane of georganiseerde acties. (Cultuur in de Zak 2021).

Nieuwkomers

Het inwoneraantal stijgt. Na jaren van lichte groei of zelfs terugval naderen we de grens van 2000 inwoners. Nieuwbouw is hierbij een bepalende factor. Vandaar dat we aandacht willen houden voor mensen die hier recent gevestigd zijn/willen gaan wonen. In combinatie met een dorpsgids willen we jaarlijks een kennismakingavond organiseren, waarbij mensen en verenigingen/instanties elkaar wat te bieden hebben.

Dorpsommetje/dorpswandeling

Zelfs voor mensen die hier al jarenlang wonen is het stratenplan een bekend beeld. Door incidenteel een dorpsommegang/wandeling te houden, of een vaste wandelroute met routekaart te publiceren, kan men kennismaken met het groene hart van ’s-Heerenhoek. Tal van historische plekjes komen zo in beeld en vertellen iets meer over het verleden van ons kenmerkende dorp.

Dorpsvlag

Het imago van ’s-Heerenhoek is een speerpunt binnen onze werkgroep. Het beeld van ‘vroeger was alles beter’ moet in positieve zin bijgesteld worden, zodat we ook nu trots mogen zijn op ons dorp. In 2021 werd hiervoor een dorpsvlag gemaakt, die we als teken van verbondenheid jaarlijks willen laten wapperen. De uitstraling zou kenmerkend kunnen zijn bij alle dorpsactiviteiten.

HAIRE: (Healthy Ageing through Inovation in Rural Europe)

Dit is een interregionaal project binnen Europa om systemen te ontwikkelen en te testen die ouderen in plattelandsgebieden in staat stellen om voor zichzelf oplossingen te ontwikkelen om eenzaamheid te verminderen en hun kwaliteit van leven, gezondheid en welzijn te verbeteren. Onze werkgroep heeft in 2020 contact gehad met medewerkers die vanuit de Universiteit van Exeter samenwerken met dertien partners in acht proefgebieden verspreid over landelijke gemeenschappen in Engeland, Noord-Frankrijk, België en Nederland. Samen ontwikkelden ze de HAIRE-toolkit die uit drie componenten bestaat: Guided Conversations (geleide gesprekken aan de hand van standaard-vragenlijsten); social network analyses en buurtanalyse. Vrijwilligers (waaronder leden van onze werkgroep) en professionals in de sociale zorg worden getraind om die toolkit in hun unieke omgeving te gebruiken. Onze proeflocatie (’s-Heerenhoek) zal ongeveer vijfenzeventig begeleide gesprekken voeren met mensen ouder dan zestig jaar. Met name deze groep (die niet meer beroepsmatig actief hoeven te zijn) worden bevraagd op hun activiteiten, interesses en sociale contacten in relatie met de mogelijkheden van ons dorp en directe omgeving.

Meer weten over werkgroep B-2030 – zorg/welzijn & imago?

Leden: Angelique Boekholt, Leida Franse, Rita van ’t Westende, Ruud de Jonge en Richard Gielens.

Contactadres: B2030@heerenhoek.nl